Advokat

Hva du finner på advokatioslo.no

Advokatioslo.no er en presentasjonsside for Advokatfirmaet RUV, som holder til i Oslo, Eidsvoll og Sarpsborg. På siden finner du også  stoff om advokater, herunder hva advokater er, vilkår for å drive som advokat, hvordan klage på advokat og litt om regler for god advokatskikk i advokatforskriften mv. Vi håper at du finner siden nyttig, dersom du har behov for advokattjenester i Oslo og omegn.

Vi hører gjerne fra deg, for å se om du har en sak som du bør gå videre med.